Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zypolek/domains/etunezja.pl/public_html/globals.php on line 61

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zypolek/domains/etunezja.pl/public_html/globals.php on line 62
informacje o wspaniałym kraju jakim bez w?tpienia jest Tunezja


:: Tunezja "przeskoczy" Egipt?
Wiadomość dodana przez: xavi1984 (2009-05-17 11:14:41)

Wielce prawdopodobne, i? w tym roku ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, czyli Egipt zostanie zast?piony przez Tunezj?. W 2009 roku ?rednia cena wyjazdy do Tunezji na jedn? osob? b?dzie ni?sza nawet o 1000 z?, co przy malej?cych dochodach Polaków b?dzie mia?o wielkie znaczenie. W?a?ciciele biur podró?y zauwa?yli, ?e maleje ilo?? rezerwacji do Egiptu kosztem Tunezji. Je?li trend zostanie podtrzymany to z pewno?ci? Tunezja znajdzie si? na pierwszym miejscu.
adres tej wiadomości: http://www.etunezja.pl/news.php?id=47