Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zypolek/domains/etunezja.pl/public_html/globals.php on line 61

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zypolek/domains/etunezja.pl/public_html/globals.php on line 62
informacje o wspaniałym kraju jakim bez w?tpienia jest Tunezja


:: Tunezja nie odczuwa kryzysu
Wiadomość dodana przez: xavi1984 (2009-02-14 10:30:26)

Tunezja jest jednym z niewielu krajów, którym nie doskwiera kryzys finansowy. Tunezyjski PKB wzrós? o 23,53%. Analitycy du?? rol? przypisuj? inwestycjom zagranicznym jakie realizowane s? w Tunezji przed przez grupy kapita?owe z Dubaju. Fatalna sytuacja nie naruszy?a równie? funkcjonowania banków, które zdaj? si? by? odporne na post?puj?cy kryzys. Wr?cz przeciwnie - nast?pstwem wprowadzanej pe?nej wymienialno?ci dinara ma by? rozwój rynku kredytowego oraz wzrost na rynkach nieruchomo?ci.<br><br>?ród?o: money.pl
adres tej wiadomości: http://www.etunezja.pl/news.php?id=39