Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zypolek/domains/etunezja.pl/public_html/globals.php on line 61

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zypolek/domains/etunezja.pl/public_html/globals.php on line 62
informacje o wspaniałym kraju jakim bez w?tpienia jest Tunezja


:: Do Tunezji bez wiz!
Wiadomość dodana przez: xavi1984 (2009-09-14 19:19:36)

8 sierpnia 2009 roku zniesiono wizy dla Polaków przybywaj?cych do Tunezji! Jest to rezultatem prac polskich s?u?b konsularnych, które doprowadzi?y w ko?cu do bezwizowego podró?owania do naszego ulubionego kraju. Ka?dy Polak legitymuj?cy si? paszportem i przybywaj?cy na maksimum 90 dni nie musi uiszcza? op?aty wizowej. Ka?dego roku do Tunezji lata oko?o 100 ty? Polaków.
adres tej wiadomości: http://www.etunezja.pl/news.php?id=107